ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ

Ключові слова: віртуальна комунікація, студенти університетів, дискурсивна практика, контент-аналіз, інтент-аналіз

Анотація

У статті досліджуються дискурсивні практики студентів коледжів у віртуальній комунікації з акцентом на їхньому впливі на особистісні зміни. Мета статті – встановити психологічні особливості дискурсивних практик студентів університетів на основі письмових продуктів їх віртуальної комунікації – електронних листів. Дослідження використовує тривимірну модель Н. Феркло (1995) та підхід соціального конструкціонізму для вивчення зв'язку між дискурсивними практиками та соціальними практиками, проводячи паралелі з соціокультурною теорією Л. Виготського (1978). У дослідженні проаналізовано 310 студентських електронних листів із застосуванням критичного дискурс-аналізу, контент-аналізу та інтент-аналізу для вивчення стилів і мотивів комунікації. Результати засвідчили, що віртуальне спілкування сприяє змінам в емоційних і поведінкових аспектах студентів, включаючи підвищену тривожність, депресію, соціальну фрустрацію, самотність, агресивність і мотивацію уникати невдач. Дослідження визначає домінуючі стилі спілкування, такі як драматичний, суперечливий, уважний і надійний, які найчастіше зафіксовано в текстах електронних листів.

Посилання

1. Засєкіна Л., Засєкін С. Вступ до психолінгвістики. Острог: острозька академія, 2002. 168 с.
2. Засєкіна Л., Засєкін С. Психолінгвістична діагностика. Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. 188 с.
3. Засєкіна Л., Засєкін С., Шевчук О. Психолінгвістичний підхід до травматичної пам’яті. Beau Bassin: LAP LAMBERT Academic Publishing. 244 с.
4. Посохова В. В. Особливості життєвих домагань адитивної молоді. Життєві домагання особистості / За ред. Т. М. Титаренко. Київ: Педагогічна думка, 2007. С. 319–351.
5. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 1999. 308 с.
6. Crystal, D. Language and Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 361 p.
7. Fairclough, N. (2010). Critical Discourse Analysis. Second Edition. London: Longman.
8. Fairclough, N. (2012). Critical discourse analysis. In Handford, M., & Gee, J.P. (Eds.). The Routledge Handbook of Discourse Analysis (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203809068
9. Vygotsky, L. S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
10. Wodak, R. (2014). Critical discourse analysis. In The Routledge companion to English studies (pp. 302-316). Routledge.
Опубліковано
2024-01-09