Головна

Назва журналу: Психологія та соціальна робота

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Реєстрація в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (Рішення № 429 від 22.02.2024 р. Ідентифікатор R30-02807).

Фахова реєстрація (категорія «Б»):

053 – Психологія (Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020 (додаток 3) 

231 – Соціальна робота (Наказ МОН України № 220 від 21.02.2024 (додаток 4)

ISSN: 2707-0409 (Print); 2707-0417 (Online)

Періодичність видання: 2 рази на рік

Мови публікацій: українська, англійська.

Галузь та проблематика: науково-теоретичний журнал, в якому публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів психології  та науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань.

Електронна версія журналу зберігається на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Видання індексується в наукометричних базах даних: