Редакційна колегія

Головний редактор

Кононенко О.І., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8676-7410

Члени редколегії

Гальцева Т. О., доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та соціальної психології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7447-4776

Гудімова А.Х., доктор філософії з психології, доцент кафедри соціальної психології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9996-0674

Дробот О.В., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5999-7632

Завацька Н.Є., доктор психологічних  наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8148-0998

Завацький В.Ю., доктор психологічних  наук, доцент, професор кафедри психології та соціології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9946-9113

Завацький Ю.А., доктор психологічних  наук, професор, професор кафедри здоровʼя людини та фізичного виховання, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1860-9503

Кременчуцька М.К., кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8588-1016

Кузьмін В.В., кандидат соціологічних наук, доцент, учений секретар вченої ради, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4940-9395

Курова А.В., доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6595-492X

Литвиненко О.Д., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології і психології розвитку особистості, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2757-5261

Мамічева О.В., доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5299-7939

Прохоренко Л.І., доктор психологічних наук, професор, директор, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5037-0550

Смокова Л.С., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної та клінічної психології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2478-0155

Соколова Г.Б., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри дефектології та фізичної реабілітації,  Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9913-1814

Співак  Я.О., доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6263-535X  

Фалько Н.М., кандидат  психологічних наук, доцент, ректор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9475-6770

Хлівнюк Т.П., кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7636-9088

Яланська С.П., доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології і соціальної роботи, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3289-5331

Genkova Petia – Dr. in Psychology, Full Professor, Professor Faculty of Economics and Social Sciences, University of Applied Sciences Osnabrück, Germany
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3407-5583

Videmsek Petra, PhD, Associate Professor, Vice Dean of Faculty of Social Work, University of Ljubljana, Slovenia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5092-0225

Zheng Jianhong, PhD in Psychological sciences, Professor, Vice Dean of School of Special Education &Dean of Department of Psychology, Lingnan Normal University, China
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5583-9853

Редакційна рада:

Дунаєва Л.М., доктор політичних наук, професор, декан факультету психології та соціальної роботи, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна

Чавдарова В.А., доктор наук з психології, Великотирновський університет імені святих Кирила та Мефодія, Болгарія