ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Ключові слова: ментальне здоров’я, молодь, виховання, історія, соціальна робота, духовний розвиток, благополуччя

Анотація

У статті здійснено аналіз дослідження творчості Т. Шевченка, сформовано припущення звернення поета до давніх знань єдності світу та визначення ролі людини залежно від її віри. Вивчено звернення до теми сирітства у творчості Т. Шевченка як соціального фактора зниження рівня соціального благополуччя населення. Метою статті є висвітлення глибини біблійних канонів, що лягли в основу світоглядного бачення творчості Тараса Шевченка, та висвітлюють норми соціальної просвіти молоді. Завдання – виявити ключові позиції соціального впливу на молодь як інструменту просвіти та духовного виховання. Методами дослідження, що лягли в основу статті, стали системний та теоретичний (аналіз та синтез результатів досліджень з цього питання). Здійснено висновки, що роль соціального та духовного проповідника Т. Шевченка у системі формування цінностей соціальної взаємодії є об’єктом для розвідок соціальних студій. Більшість поетичних послань містять у собі приховану історію краю та на рівні з Біблією формують неписану історію становлення людства. «Кобзар» Т. Шевченка та Святе Письмо стають духовною скарбницею оселі та потужною зброєю у вихованні молоді, незамінним інструментом у роботі фахівців соціальної сфери. Подальших досліджень у контексті формування принципів збереження ментального благополуччя та духовних цінностей молоді в період воєнних конфліктів заслуговують поезії історичного спрямування митця.

Посилання

1. Балей С. З психології творчості Шевченка. Черкаси, 2001. С. 55.
2. Барабаш Ю. Людей і господа любить (любов як ментальна й поетична константа творчості Тараса Шевченка). Слово і Час. 2007. № 3. С. 3–19. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11377/01-Barabash.pdf?sequence=1.
3. Безпояско О. Шевченківські традиції в словотворі інтернаціоналізмів. Культура слова. 1984. № 26.
4. Ващенко В. Мова Тараса Шевченка. Харків, 1961. 252 с.
5. Дзюба І. Тарас Шевченко. Київ, 2005. С. 200.
6. Добржанська Л. Крилаті Шевченкові вислови. Українська мова і література в школі. 1961. № 1.
7. Єременко О. Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка. Слово і Час. 2007. № 9. С. 26–34.
8. Єрмоленко С. Неокраяне крило слова (Афористичність Шевченкових висловів). Урок української. 2003. № 4.
9. Кобилянський Б. До морфологічної характеристики мови Т. Шевченка як літературної норми. Українська мова і література в школі. 1964. № 3.
10. Колодяжний А. Звукова інструментовка поезій Т.Г. Шевченка. Українська мова і література в школі. 1965. № 2.
11. Коломієць М. Фразеологічна синоніміка творів Т. Шевченка. Українська мова і література в школі. 1992. № 3–4.
12. Конторчук Г. Творчість Тараса Шевченка як об’єкт мовознавчих студій. URL: http://eprints.zu.edu.ua/11815/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%202.pdf.
13. Ленець К.В. «Друже мій єдиний!»: Початкова формула звертання в листах Т. Шевченка. Культура слова. Київ, 1989. № 37.
14. Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. Львів, 2003. С. 350.
15. Новосельська Н.Т. Поезія Тараса Шевченка як чинник патріотичного виховання молодших школярів (на матеріалах читанок для початкової школи). URL: http://surl.li/nelfd.
16. Піддубна Н.В. Вербалізація релігійних почуттів у листах Тараса Шевченка. Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 2015. № 39. С. 97–103.
17. Плющ І. «Причинна» і деякі проблеми філософії Шевченка. Сучасність. 1979. Ч. 3. С. 12, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 10.
18. Русанівський В. У слові – вічність. Мова творів Т.Г. Шевченка. Київ : Наукова думка, 2002. 240 с.
19. Синявський О. Дещо про Шевченкову мову. Спроба вияснити деякі сумнівні моменти Шевченкової вимови. Україна. 1925. № 1–2.
20. Смілянська В. Шевченкознавчі розмисли. Київ, 2005. С. 82.
21. Таємниці пентаграми (або звідки взялося ім’я юдейського бога Ієгови). 2023, 23 жовтня. URL: https://firtka.if.ua/blog/view/taemnici-pentagrami-abo-zvidki-vzalosa-ima-udejskogo-bogaiegovi42340.
22. Тихолоз Б. Апологія розкутого еросу в пізній ліриці Тараса Шевченка та Івана Франка. Сучасність. 2005. № 3.
23. Тищенко Т. Освітні ідеї Тараса Григоровича Шевченка. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3502/1/Tyschenko.pdf.
24. Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 т. Т. 5. Київ, 2003. С. 184.
25. Шевченко Т.Г. Кобзар. / Іл. І.С. Марчука. Київ : Дніпро, 1994 с. 687 с.
26. Шевченко Т.Г. Три літа: Вибране: Поезії. Драми. Повісті. Листування. Київ : Книговид. Центр «Посредник» Ltd, 1994. 413 с.
Опубліковано
2024-01-09