ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ОБОРОННОГО БОЮ НА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ОСОБОВОГО СКЛАДУ МЕХАНІЗОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Ключові слова: військовослужбовець, бойові дії, бойовий стрес, стресори, стресостійкість, зовнішні чинники, внутрішні чинники, посттравматичний стресовий розлад

Анотація

У статті проаналізовано зарубіжні і вітчизняні сучасні наукові джерела, пов’язані з дослідженням психологічних аспектів війн та локальних збройних конфліктів. Досліджено основні деструктивні чинники бойової обстановки та їх вплив на психіку військовослужбовців. Розглянуто загальні аспекти виконання завдань військовослужбовцями механізованих підрозділів в умовах ведення оборонного бою. Узагальнено психологічні чинники оборонного бою, а також розкрито особливості їх впливу на структурні компоненти стресостійкості військовослужбовців в умовах ведення оборонного бою. Зовнішні чинники визначають вплив природно-кліматичних умов, тривалості бойових дій та ергономічності військової техніки на хід ведення оборонного бою. Внутрішні чинники визначають реакції та поведінку військовослужбовців у бою, зумовлені вродженими та набутими індивідуально-психологічними характеристиками (характером, темпераментом, емоціями, інтелектом, мотивами тощо).

Посилання

1. Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології : монографія / за заг. ред. В.П. Садкового, О.В. Тімченка. Харків : НУЦЗУ, 2022. 436 с.
2. Блінов О.А. Бойова психічна травма : монографія. Київ : Талком, 2019. 700 с.
3. Василенко С.В. Класифікація бойових психогенних втрат з урахуванням досвіду Антитерористичної операції. Вісник Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. Київ, 2015. Вип. 3 (46). С. 37–42.
4. Ворог здійснює психологічні атаки на українських воїнів через смс-повідомлення. АрміяInform. URL: https://armyinform.com.ua/2022/06/08/vorog-zdijsnyuye-psyhologichni-ataky-naukrayinskyh-voyiniv-cherez-sms-povidomlennya/ (дата звернення: 25.10.2023).
5. Екіпаж Bradley вижив після прямого влучання «Граду». URL: https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20230615-ekipazh-bradley-vyzhyv-pislya-pryamogo-vluchannya-gradu-malyar (дата звернення: 25.10.2023).
6. Екстремальна психологія : підручник / за заг. ред. О.В. Тімченка. Київ : ТОВ «Август Трейд», 2007. 502 с.
7. Забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців в умовах бойових дій : методичний посібник. / О.М. Кокун, В.В. Клочков, В.М. Мороз та ін. Київ–Одеса : Фенікс, 2022. 128 с.
8. Збірник стандартів психологічної підготовки у Збройних силах України : методичний посібник. / за ред. В.В. Клочкова. Київ : НДЦ ГП ЗС України, 2023. 337 с.
9. Кокун О.М., Мороз В.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Теорія і практика управління страхом в умовах бойових дій : методичний посібник. Київ–Одеса : Фенікс, 2022. 88 с.
10. Комар З. Психологічна стійкість воїна : підручник. Київ, 2017. 184 с.
11. Кравченко К.О., Тімченко О.В., Широбоков Ю.М. Соціально-психологічні детермінанти виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2017. 256 с.
12. Маскування : навчальний посібник. / А. Каршень та ін. Львів : НАСВ, 2021. 148 с.
13. Морально-психологічне забезпечення у Збройних силах України : підручник : у 2 ч. Ч. 1. Вид. 2-е, перероб., зі змінами та доп. / Н.А. Агаєв, В.Г. Дикун, В.С. Чорний та ін. ; за заг. ред. В.В. Стасюка. Бровари : ТОВ 7БЦІ, 2020. 754 с.
14. Осьодло В.І., Траверсе Т.М. Психологія і війна: незасвоєні уроки Гюстава Ле Бона : монографія. Київ : Парламентське видавництво, 2022. 216 с.
15. Охорона психічного здоров’я в умовах війни : посібник / пер. з англ. Т. Семигіна, І. Павленко, Є. Овсяннікова та ін. Київ : Наш Формат, 2017. 1068 с.
16. Охременко О.Р., Мамченко С.М., Стасюк В.В., Хміляр О.Ф. Психологія суб’єкта бойових зіткнень : монографія. Київ : Хімджест, 2018. 222 с.
17. Павлушенко С.М. Психотравмуючі фактори бойової діяльності. Вісник Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. Київ, 2020. Вип. 1 (54). С. 137–143.
18. Паливода А.В. Бойовий статут Сухопутних військ Збройних сил України. Частина III (взвод, відділення, екіпаж танка). Київ, 2017. 440 с.
19. Прикладна психологія військової діяльності : підручник / за заг. ред. В.І. Осьодла. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2022. 292 с.
20. Психологія бою / Грицевич Т.Л., Капінус О.С., Мацевко Т.М. та ін. 3-тє опрац. вид. Львів : Астролябія, 2022. 336 с.
21. Психологія бою. Діяльність командира підрозділу щодо підтримання морально-психологічного стану в ході бойових дій : навчальний посібник. / А.М. Романишин, О.В. Бойко, Д.В. Богородицький та ін. Львів : НАСВ, 2015. 320 с.
22. Синявський В.В., Сергєєнкова О.П. Психологічний словник / за ред. Н.А. Побірченко. Київ : Наук. світ, 2007. 274 с.
23. Стасюк В.В. Психологія локальних війн та збройних конфліктів : підручник. Київ : НУОУ ім. І. Черняховського, 2016. 412 с.
24. Стрес-асоційовані розлади здоров’я в умовах збройного конфлікту : монографія / В.С. Гічун, А.Г. Кириченко, В.М. Корнацький та ін. Дніпро : Акцент ПП, 2019. 324 с.
25. Тактика : навчальний посібник. / С.В. Сінкевич, І.Г. Блощинський, Л.В. Олійник та ін. Хмельницький : НАДПСУ, 2015. 448 с.
26. Хроніка війни. Частина II (російсько-українська війна 27.03 – 25.04.2022): інформаційний бюлетень / кол. авт. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2022. 240 с.
27. Хроніка війни. Частина IV (російсько-українська війна 27.05 – 26.06.2022): інформаційний бюлетень / кол. авт. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2022. 240 с.
28. Чеховська М.М., Москальчук Ю.Г. Сучасна воєнна доктрина Російської Федерації як загроза національній безпеці України. Вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2015. Вип. 2. С. 1–5.
29. The Cambridge Dictionary of Psychology. / General Editor David Matsumoto. San Francisco State University, 2009. 587 p.
Опубліковано
2024-01-09