ЕКСПЕРТНА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Ключові слова: морально-психологічний стан, ціннісно-мотиваційна готовність, військово-професійна готовність, психологічна готовність, довіра, бойова діяльність, військовослужбовець

Анотація

У статті розкрито сутність і зміст поняття морально-психологічного стану, визначено його базові компоненти: ціннісно-мотиваційний, військово-професійний, психологічний, та основні завдання оцінювання. Розкрито умови ефективного застосування експертної оцінки морально-психологічного стану особового складу. Експертна методика має такі оціночні рівні, як оптимальний, задовільний, незадовільний, критичний, і відповідає вимогам надійності й валідності. Актуального значення морально-психологічний стан особового складу Збройних сил України набуває під час відсічі та стримування збройної агресії російської федерації. Це є той ситуативний стан особового складу військової частини (підрозділу), що включає у себе духовну, моральну, ідеологічну налаштованість, військово-професійну готовність, психологічну здатність військовослужбовців до виконання бойових завдань у будь-яких умовах та обставинах. Оцінювання морально-психологічного стану особового складу дозволяє своєчасно забезпечити командирів (начальників) усіх рівнів інформацією щодо його сформованості та врахувати надалі у бойовій діяльності [5].

Посилання

1. Агаєв Н.А., Дикун В.Г., Стасюк В.В. Особливості організації морально-психологічного супроводу в арміях зарубіжних країн : навчальний посібник. Київ : НДЦ ГП ЗС України, 2020. 134 с.
2. Дикун В.Г., Мороз В.М., Стасюк В.В. Методологія дослідження морально-психологічного стану особового складу військ (сил) : навчально-методичний посібник. Київ : ТОВ «7БЦ», 2023. 383 с.
3. Дикун В.Г., Мороз В.М., Стасюк В.В. Діяльність посадових осіб відділення морально-психологічного забезпечення бригади під час планування тактичних операцій за стандартами НАТО. Київ : ФОП Маслаков, 2021. 157 с.
4. Досвід організації морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення бойовихдій : нарис. Київ : НДЦ ГП ЗС України, 2022. 165 с.
5. Інструкції з оцінювання МПС особового складу ЗС України : НГШ ЗС України від 21.04.2017 № 153. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0915-13#Text (дата звернення: 14.05.2023).
6. Морально-психологічне забезпечення військ (сил) в об’єднаних операціях : доктрина, затверджена НГШ ЗС України від 28.10.2020 № 3252 URL: https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2020/10/Doktryna-MPZ-2020_compre ssed.pdf (дата звернення: 14.05.2023).
7. Морально-психологічне забезпечення у ЗС України : підручник у 2 ч. Ч. 1. вид. 2-е, перероб. зі змін. та допов. / Н.А. Агаєв, ВГ. Дикун, В.С. Чорний та ін. ; за заг. ред. В.В. Стасюка. Київ : ТОВ «7БЦ», 2020. 755 с.
8. Про Статут внутрішньої служби ЗС України : Закон України від 24.03.1999 № 548-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text (дата звернення: 12.11.2023).
9. Про затвердження Інструкції з організації психологічного забезпечення особового складу у ЗС України : НГ ЗГ України від 18.10.2021 року № 305. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2021/305_nm.pdf (дата звернення: 14.05.2023).
10. Стасюк В.В. Військова психологія видородової діяльності : підручник. Київ : ПП «Золоті Ворота», 2012. 458.
11. Стасюк В.В. Психологічне забезпечення діяльності військ (сил) : підручник. Київ : НУОУ, 2014. 504 с.
Опубліковано
2024-01-09