ДО СТВОРЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЛОДІ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: культурна ідентифікація, молодь, чинники культурної ідентифікації, психологічний інструментарій

Анотація

Актуальність дослідження регіональних особливостей культурної ідентифікації молоді зумовлена усвідомленням наявної проблеми адаптування та інтеграції як внутрішньо переміщених осіб до інших соціокультурних традицій, так і «корінного» населення регіонів до нових умов життя та необхідності пошуку шляхів і засобів екологічного сприяння цим процесам. Загострюється питання про ресурси впливу державної освітньої політики на вирішення таких питань, як: важливість врахування етно-культурних особливостей населення різних регіонів України з їх самобутністю і рівноцінністю; потенціал об’єднання (а не протиставлення) багатоетнічного українського народу у націю; сприяння інтеграції до єдиної політичної нації зі збереженням етно-культурної ідентичності молоді; відповідність інтересам і особистості, і суспільства, і держави. Викладено логіку конструювання методичного інструментарію для вивчення регіональних особливостей культурної ідентифікації студентської та учнівської молоді України. Визначено, що вона передбачає кілька послідовних кроків, що витікають один із одного: виокремлення на основі теоретичного аналізу наукових джерел психологічних показників дослідження; їх операціоналізація за допомогою шкал; конструювання суджень (емпіричних індикаторів), що вичерпно розкривають зміст кожної шкали. Окреслено психологічні показники оцінювання регіональних особливостей культурної ідентифікації молоді: 1) ставлення до культурних цінностей 2) суб᾽єктивна актуальність національної ідентичності; 3) ставлення до правил та межі прийнятного у взаємодії. Представлено результати емпіричного дослідження. За результатами факторного аналізу виділено основні чинники, що визначають регіональні особливості культурної ідентифікації молоді: емоційно-ціннісне переживання зв’язку з культурними традиціями; цінування – знецінення надбань та традицій власної культури; модальність ставлення до свого народу.

Посилання

1. Бойко В.А. Тенденції у змінах структури соціальних ідентичностей у ситуації нестабільності. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2010. № 45. С. 147–154.
2. Гібернау М. Ідентичність націй / пер. з англ. Київ : Темпора, 2012. 304 с.
3. Гнатенко П., Павленко В. Ідентичність: філософський та психологічний аналіз. Київ, 1999. 466 с.
4. Скнар О.М. Досвід використання проективної методики незавершених речень для вивчення громадянської та національної самоідентифікації молоді. Простір арт-терапії. Київ : Золоті ворота, 2017. Вип. 1 (21). С. 75–95.
5. Скнар О.М. До питання про культурну ідентичність сучасної молоді України: постановка проблеми. Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі : збірник матеріалів круглого столу, 20 жовтня 2022 року / ред. А.Б. Коваленко, І.В. Остапенко. Київ : Міленіум, ВЦ «Просвіта», 2022. 78 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733041.
6. Скнар О.М. Регіональні особливості культурної ідентифікації української молоді в контексті державної освітньої політики: проблематизація та базові поняття. Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі : збірник матеріалів II круглого столу, м. Київ, 19 жовт. 2023 р. / ред. А.Б. Коваленко, І.В. Остапенко. Київ : Міленіум, 2023. С. 105–116.
7. Слюсаревський М.М. Соціально-психологічний стан українського суспільства в умовах повномасштабного російського вторгнення: нагальні відповіді і виклики. Науково-аналітична доповідь. 2022. URL: https://ispp. org.ua/wp-content/uploads/.pdf
8. Erikson E. Identity, youth and crisis. New York : W.W. Norton Company, 1968. 338 р.
9. Phinney J.S. Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research. Psychological Bulletin. 1990. Vol. 108. P. 499–514.
10. Young I.M. Justice and the Politics of Difference. Princeton : Princeton University Press, 1990. 304 р.
Опубліковано
2024-01-09