ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: СПРОБА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТА ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОНСТРУКТА

Ключові слова: економічна ідентичність, соціальна ідентичність, ціннісно-смислова основа, самодетермінація, економічна взаємодія

Анотація

У статті представлено основні положення моделі емпіричного дослідження феномену економічної ідентичності, яку в подальшому буде застосовано автором для вивчення економічної ідентичності молоді та її регіональних особливостей. Основою запропонованого підходу є положення про те, що економічні преференції мають соціальне та культурне значення, отже, соціальна ідентичність є важливим чинником прийняття економічних рішень, сфера яких не обмежується споживанням та прибутком. Автором обґрунтовується положення про пріоритетну роль самодетермінації суб’єкта стосовно зовнішніх стимулів у конструюванні його економічної ідентичності. Ціннісно-смисловий складник економічного самовизначення детермінує економічні настановлення суб’єкта як безпосередньо, обмежуючи вибір прийнятних видів, форм та способів економічної активності та взаємодії, так і опосередковано, впливаючи на рівень домагань, очікувань та мети економічної діяльності. Показниками економічної ідентичності визначено уявлення про ціннісні регулятори в економічній сфері, ставлення до економічних об’єктів і явищ, настановлення щодо норм та правил ділової взаємодії.

Посилання

1. Akerlof G.A., Kranton R.E. Economics and Identity. The Quarterly Journal of Economics. 2020. Vol. 115. № 3. P. 715–753.
2. Akerlof G.A., Kranton R.E. Identity Economics: How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being. Prinston University Press. 2011. 200 p.
3. Akerlof G.A., Kranton R.E. Identity and the economics of organizations. Journal of economic perspectives. 2005. Vol. 19. № 1. P. 9–32.
4. Москаль Ю. Структура економічної ідентичності: особливості її визначення та розгляду. Психологія і суспільство. 2007. № 3. C. 98–102.
5. Москаленко В.В. Соціалізація особистості : монографія. 2013. Київ : Фенікс. 540 с.
6. Tajfel H., Turner J. C. The social identity theory of intergroup behavior: Psychology of intergroup relations / Ed. by S. Worchel, W.G. Austin. Chicago : Nelson-Hall, 1986. P. 7–24.
7. Зубіашвілі І.К. Сутність економічної культури особистості та її роль в економічній соціалізації. Психологічний журнал. 2019. № 2(22). С. 163–183.
8. Lenick D., Kiel F. Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success. New Jersey : Pearson Education, 2007. 336 p.
9. Frank R.H. What Price the Moral High Ground?: How to succeed without selling your Soul. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2010. 224 p.
10. Зубіашвілі I. Особливості економічного самовизначення сучасних старшокласників. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія. 2021. № 2 (51). С. 18–25.
11. Coleman J.S. Foundations of social theory. Harvard University Press, 1990. 993 p.
12. Позняк С.І. Соціально-психологічний капітал у структурі політичної картини світу: особливості репрезентацій студентської молоді. Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник. Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політичної психології НАПН України. Київ : КиМУ, 2015. С. 233–245.
Опубліковано
2024-01-09