ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА В ПЕРСПЕКТИВІ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ

Ключові слова: теорія соціальної роботи, соціальна робота, якість життя, соціальна робота після війни, кризове втручання, травмоцентрований підхід, сімейна терапія, кейс, соціальна справедливість, соціальний капітал, мультидисциплінарна команда

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасної теорії соціальної роботи в Україні та обговоренню перспектив її переосмислення у контексті воєнних дій, після війни. Автор розглядає історичний розвиток і сучасний стан соціальної роботи, її методологічну базу та теоретичні підходи, що застосовуються в різних сферах соціальної практики. В умовах воєнного конфлікту соціальна робота стикається з необхідністю адаптації до змінених соціальних умов і потреб населення. Автор визначає ключові засади для розробки нових теоретичних концепцій, що будуть відповідати викликам післявоєнного відновлення. Особлива увага приділяється необхідності інтеграції теорії кризового втручання, травмоцентрованих підходів та розвитку спільнот як основи для стабілізації та відновлення соціальної сфери. Окремий огляд надано якості життя українського суспільства в післявоєнний період, теоретичним та практичним змінам, здатним оперативно реагувати на суспільні виклики та сприяти соціальному зціленню нації.

Посилання

1. Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1359-16#top.
2. Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16#Text.
3. Семигіна Т.В. Розвиток власних теорій соціальної роботи: глобальні тенденції. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (15–16 березня 2018 року, Київ). Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 90–94.
4. Семигіна Т.В. Сучасна соціальна робота. Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму. 2020. 275 с.
5. Overchuk V. PTSD: Modern Approach to Diagnostics, Therapy, Psychotherapy and Rehabilitation / V. Overchuk, L. Smokova, U. Varnava. Journal of Pharmaceutical Negative Results. Eur. Chem. Bull. 2023, 12(5). Р. 3040–3054.
6. Povidaichyk O. Relevant Factors in Research Activity of Ukrainian Social Workers: Postmodern Studies. / O. Povidaichyk, O. Lisovets, O. Bilyk, O. Onypchenko, I. Hrynyk, & K. Kulava. Postmodern Openings, 2022. 13(4), 561–578. DOI: https://doi.org/10.18662/po/13.4/533.
7. Staub-Bernasconi S. The problem with social problems’ as domain of social work: a critical approach to the Melbourne global definition of social work’ of 2014 and constructivist theories of social problems. European Journal of Social Work. 2017. Vol. 20(6). P. 958–971.
Опубліковано
2024-01-09