Публікаційна етика

Етичний кодекс журналу

«Міжнародні та політичні дослідження»

Готуючи до друку науковий журнал, що рецензується, редакція прагне мінімізувати можливість зловживань довірою читачів, гарантувати академічність і науковість видання. У зв'язку з цим, ми настійно рекомендуємо всім авторам дотримуватися етичних стандартів академічних видань.

На підставі рекомендацій Комітету видавничої етики, Elsevier і Scopus, Редакційна колегія затвердила наступні принципи для роботи редакторів, рецензентів і авторів журналу.

 

Обов'язки редактора і членів редакції

1.1. Редактор несе відповідальність за прийняття рішень про те, які з представлених статей будуть опубліковані. У своїх рішеннях редактор керується цими правилами, а також законами, що стосуються наклепу, порушення авторських прав і плагіату. Рішення редактора повинні прийматися в інтересах журналу і враховувати думку інших редакторів і рецензентів.

1.2. Редактор перевіряє подані для публікації матеріали на відповідність тематиці серії журналу і на відповідність загальним професійним вимогам до наукових публікацій, які визначені ВАК України,

1.3. Редактор приймає рішення про призначення рецензентів з числа редакційної колегії з урахуванням їх загального навантаження і згоди;

1.4. Редактор і члени редакції оцінюють представлені рукописи по їх утриманню, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства, або політичних уподобань їхніх авторів.

1.5. Редактор і члени редакції не будете передавати інформацію про надане тексті статті нікому, крім самих авторів, рецензентів та інших працівників редакції.

1.6. Ідеї і дані поданих рукописів не можуть використовуватися у власних дослідженнях редактора і / або членів редакції без письмової згоди автора.

1.7. Додаткові поради з етичних аспектів роботи редакторів і членів редакції знаходяться в Кодексі редакторської етики та кращих практик редакторської роботи COPE.

 

Обов'язки рецензентів

2.1. Експертна оцінка представлених рукописів дозволяє редактору прийняти правильні рішення по публікації кращих статей в журналі. В окремих випадках, рецензент може допомогти автору у вдосконаленні роботи за посередництва редакції.

2.2. Рецензент може відмовитися від оцінки поданих матеріалів, якщо він / вона 1) відчуває себе недостатньо кваліфікованим для оцінки представленого дослідження, або 2) що він / вона не в змозі провести оцінку рукопісц в розумні терміни.

2.3. Кожен рукопис, подана на рецензію, є конфіденційним документом. Рукописи можуть обговорюватися тільки з тими особами, які належать до редакції журналу.

2.4. Відгуки про рукописи повинні прагнути до об'єктивності. Рецензенти повинні аргументувати свої оцінки і уникати особистої критики.

2.5. Очікується, що рецензент вкаже на важливі публікації, які не були зазначені автором в матеріалі. Крім того, очікується, що рецензент вкаже на відомі йому / їй суттєві подібності або збігу частин рукописи і вже опублікованих текстів.

2.6. Інформація та ідеї, отримані під час рецензування, повинні бути конфіденційними і не можуть використовуватися в інтересах рецензентів. Очікується, що рецензенти відмовляться від оцінки рукописів, за якими у них конфлікт інтересів (в результаті конкуренції, співробітництва чи інших зацікавлених відносин з ким-небудь з авторів або їх установ).

2.7. Додаткові поради з етичних аспектів роботи рецензентів містяться в Кодексі етичних принципів рецензентів СОРЕ.

 

Обов'язки авторів

3.1. Автори готують рукописи статей, які подаються до редакції відповідно до вимог ВАК України до фахових публікацій і, відповідно до профілю журналу. Згідно з вимогами ВАК України оригінальна стаття у фаховому виданні повинен складатися з наступних розділів:

постановка проблеми;
актуальність дослідження;
зв'язок авторських розробок з важливими науковими та практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій;
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
новизна;
методологічне або загальнонаукове значення;
виклад основного матеріалу;
головні висновки;
перспективи використання результатів дослідження

3.2. Основні дані, наведені в статтях, повинні бути точними і перевіреними. Неточні і неперевірені твердження в статтях суперечать вимогам наукової етики і неприйнятні.

3.3. При використанні наукових результатів, ідей, публікацій та інших матеріалів інших авторів в тексті обов'язково повинні бути посилання на публікації цих авторів. Фрагменти оприлюднених (опублікованих) текстів інших авторів (цитати) можуть включатися в публікації виключно з посиланням на джерело (крім фрагментів, що не несуть самостійного змістового навантаження).

3.4. При написанні статті повинні застосовуватися академічні правила цитування. Крім того, автори повинні вказати на публікації, які були визначальними для їх дослідження.

3.5. Автори представляють тексти, які раніше не публікувалися.

3.6. Авторство статей стосується тих, хто вніс значний вклад в підготовку повідомлення про дослідження. Всі, хто вніс свій внесок в підготовку тексту статті, повинні бути вказані в якості співавторів.