Розділи журналу

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ

Розділ формують статті, присвячені аналізу формування та розвитку політичних інститутів та політичних процесів в міжнародному, регіональному та національному контекстах. Транснаціональні, транскордонні форми взаємодії локальних груп та національних систем формують мережеві системи відносин та створюють підгрунтя для формування нових політичних інститутів, для розвитку політичних процесів.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Розділ включає статті, присвячені дослідженням: розвитку теорії та методології політичного аналізу, історії розвитку ідейно-політичної думки, процесів політичної комунікації.

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

РЕЦЕНЗІЇ