КРАУДСОРСИНГ ЯК ПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА КІБЕРКОНФЛІКТІВ (КОНЦЕПТ КІБЕРДІЙ УКРАЇНИ ТА АГРЕСОРА)

Ключові слова: краудсорсинг, кіберконфлікти, кібердії, Україна, країна агресор

Анотація

Дворічна війна для української держави пронизана негативними процесами та трансформацією політичної свідомості. Разом з тим, події які супроводжують цю війну спонукають до оціночних та аналітичних дій з метою розвитку політико-правової дійсності, які переживає весь глобальний світ за ці два роки в кіберпросторі. Одним з актуальних процесів у російсько-українській війні є кібернетичне протиборство як важливий компонент до загальної боротьби, оборони та захисту, який здійснюється не на полі бою, а в цифровому просторі з виходом за межі територіального протікання військових дій. Кіберконфлікт між владою України та росії фактично розпочався задовго до повномасштабного вторгнення у 2014 році, а інтенсивність кібератак віщувала що певні політичні дій чи процеси. За пів року до повномасштабного вторгнення концентрація атак країни агресора збільшилась з геометричною прогресією та стала однією з ознак до підготовки ворога до масштабної війни з захоплення українських земель та кібернетичного простору, управління свідомістю громадян та впливу на політичну систему. Не реалізовані задуми спонукали сторони військово-політичного конфлікту до відшукання нових форм і методик з метою досягнення бажаних результатів. Механізмом до дій в кібернетичному просторі стала краудсорсингова кібервійна, яка дозволила залучати велику кількість талановитих людей, до боротьби у кіберпросторі. Тому, виникає актуальність дослідження такого явища, як питання політичного наслідку для суспільства, держави та глобального світу.

Посилання

Kissindzher, H. (2020). World order. Reflections on the nature of nations in a historical context. K.: Vyd-vo Nash Format [in Ukrainian]. [Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті. К.: Вид-во Наш Формат, 2020. 320 с.]
Panchenko, O., & Hnatenko, V. (2023). Information security in the modern dimension. Political consequences of the war of the Russian Federation against Ukraine and ways to overcome them: scientific and practical materials. seminar (Kyiv, May 26, 2023) / edited by G. P. Sytnyk, L. M. Shipilova. Kyiv: Education and Science. University of Publ. example and state services Kyiv. national Taras Shevchenko University, 14–17 [in Ukrainian]. [Панченко О., Гнатенко В. Інформаційна безпека в сучасному вимірі. Політичні наслідки війни російської федерації проти України та шляхи їх подолання: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 26 трав. 2023 р.) / за ред. Г. П. Ситника, Л. М. Шипілової. Київ : Навч.- наук. ін-т публ. упр. та держ. служби Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2023, С.14–17].
Khomyk, Kh. (2023). Countering disinformation during the Russian Federation's war against Ukraine. Political consequences of the war of the Russian Federation against Ukraine and ways to overcome them: scientific and practical materials. seminar (Kyiv, May 26, 2023) / edited by G. P. Sytnyk, L. M. Shipilova. Kyiv: Education and Science. University of Publ. example and state services Kyiv. national Taras Shevchenko University, 43–44 [in Ukrainian]. [Хомик Х. Протидія дезінформації під час війни російської федерації проти України. Політичні наслідки війни російської федерації проти України та шляхи їх подолання: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 26 трав. 2023 р.) / за ред. Г. П. Ситника, Л. М. Шипілової. Київ : Навч.-наук. ін-т публ. упр. та держ. служби Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2023, С. 43–44].
Kormych, L., & Zavhorodnia, Y. (2023). The concept of modern political confrontation in cyber space. Journal of Cybersecurity, Volume 9, Issue 1 [in English]. [Kormych L., Zavhorodnia Y. The concept of modern political confrontation in cyber space. Journal of Cybersecurity. 2023. Vol. 9, Is. 1. URL: https://academic.oup.com/cybersecurity/article/9/1/tyad017/7240366 (дата звернення: 27.03.2024)].
Kryvenko, P. (2023). Joint cyber conflict: Russia and Ukraine engage in ground-breaking crowdsourcing. Cyber security: comments from experts [in Ukrainian]. [Кривенко П. Спільний кіберконфлікт: росія та Україна беруть участь у новаторському краудсорсингу. Кібербезпека: коментарі експертів. 2023. URL: https://cacds.org.ua/ (дата звернення: 27.03.2024)].
Howe, J. (2009). Crowdsourcing: Why the power of the crowd is driving the future of business. Crown Business [in English]. [Howe J. Crowdsourcing: Why the power of the crowd is driving the future of business. Crown Business, 2009. 336 p.].
Maistrenko, O.V. (2017). Crowdsourcing: essence, types, principles and application tools. Economy and society, 9, 507–511 [in Ukrainian]. [Майстренко О. В. Краудсорсинг: сутність, види, принципи та інструменти застосування. Економіка та суспільство. 2017. №9. С. 507–511].
Опубліковано
2024-05-14
Розділ
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КО