МЕМОРІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ДЕКОНСТРУКЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ: ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ

Ключові слова: меморіальна політика, інститут національної пам’яті, інструменти меморіальної політики, політичний процес, історична політика, ідеологія, постмодерн, епістемологія, гносеологія, культура, пам’ять, війна

Анотація

Сучасний світ характеризується динамічними змінами у сфері політики та історії, де особливе місце займає меморіальна політика. Вона виступає не лише як засіб збереження колективної пам'яті, але й як інструмент деконструкції традиційних політичних систем. Ця стаття поглиблено аналізує причинно-наслідкові зв'язки між розвитком меморіальної політики та процесами деконструкції політичних систем, акцентуючи на важливості епістемологічних та гносеологічних аспектів у науковому розвитку. У контексті постмодернізму, меморіальна політика відіграє ключову роль у формуванні ідентичності та владних відносин, пропонуючи новий погляд на минуле та його вплив на сучасність. У статті розглядається, як маніпуляція пам'яттю та статусами «жертв» впливає на політичний ландшафт, а також як віктимізація та вибіркове вшанування історичних подій служать інструментами для здобуття влади та впливу. Особлива увага приділяється «Відозві з Блуа», яка виступає проти меморіальної політики та закликає до свободи історичної науки. Автор розкриває, як цей документ відображає занепокоєння щодо моралізації історії та цензури, підкреслюючи необхідність вільного дослідження минулого. Завершується стаття висновком про те, що меморіальна політика та її взаємодія з політичними системами вимагає від науковців глибокого розуміння її епістемологічних та гносеологічних основ. Такий підхід дозволяє не тільки критично аналізувати історичні наративи, але й виявляти способи, за допомогою яких пам'ять формує політичну реальність, сприяючи розвитку більш свідомого та відповідального ставлення до історії.

Посилання

Ankersmit, F.R. (1994). The reality effect in the writing of history. The dynamics of historiographical topology. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 109 (3), 452–472 [in English]. [Ankersmit F.R. The reality effect in the writing of history. The dynamics of historiographical topology. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 1994. Vol. 109. Is. 3. P. 452–472].
Assmann, A., & Shortt, L. (2012). Memory and Political Change: Introduction, 1-14. In Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan [in English]. [Assmann A., Shortt L. Memory and Political Change: Introduction/ Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 2012. P. 1–14].
Assmann, A. (2004). Das kulturelle Gedächtnis an der Millenniumsschwelle. Krise und Zukunft der Bildung. Konstanz: UVK [in English]. [Assmann A. Das kulturelle Gedächtnis an der Millenniumsschwelle. Krise und Zukunft der Bildung. Konstanz: UVK, 2004. 690 s.].
Assmann, A. (2012). To Remember or to Forget: Which Way Out of a Shared History of Violence?, 53–71. In Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann & Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan [in English]. [Assmann, A. To Remember or to Forget: Which Way Out of a Shared History of Violence? / Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 2012. P. 53–71].
Assmann, J. (2008). Communicative and Cultural Memory, 109-118. In Cultural Memory Studies. Ed. by: A. Erll, A. Nunnig. Berlin, NewYork. [in English]. [Assmann J. Communicative and Cultural Memory / Cultural Memory Studies. Ed. by: A. Erll, A. Nunnig. Berlin, NewYork, 2008. P. 109–118].
Batiashvili, N. (2012). The ‘Myth’ of the Self: The Georgian National Narrative and Quest for ‘Georgianness’. In Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 186–200 [in English]. [Batiashvili, N. The ‘Myth’ of the Self: The Georgian National Narrative and Quest for ‘Georgianness’ / Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 2012. P. 186–200].
Carr, E.H. (2008). What is History? Penguin [in English]. [Carr E. H. What is History? Penguin, 2008. 188 р.].
Connerton, P. (1989). How Societies Remember. Cambridge University Press [in English]. [Connerton P. How Societies Remember. Cambridge University Press, 1989. 121 р.].
Febvre, L. (1953). Combats pour l'histoire. Paris: Armand Colin [in English]. [Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: Armand Colin, 1953. 456 p.].
Francois, E., Konczal, K., Traba, R., & Troebst, S. (2013). Geschichtspolitik in Europa seit 1989: Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich. Wallstein Verlag, 560 р. [in German]. [Francois E., Konczal K., Traba R., Troebst S. Geschichtspolitik in Europa seit 1989: Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich. Wallstein Verlag, 2013. 560 р.].
Gutchess, A.H., & Siegel, M. (2012). Memory Specificity Across Cultures, In Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 201–215 [in English]. [Gutchess A. H., Siegel M. Memory Specificity Across Cultures / Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 2012. P. 201–215.].
Halbwachs, M. (1925). Les cadres sociaux de la meémoir. Paris: F. Alcan [in English]. [Halbwachs M. Les cadres sociaux de la meémoir. Paris: F. Alcan, 1925. 404 р.]
L’appel de Blois. (2008). Liberté pour l’histoire [in English]. [L’appel de Blois. Liberté pour l’histoire. 2008 URL :http://www.lphasso.fr/index1307.html?option=com_content&view=article& (дата звернення: 12.02.2024)].
Nietzsche, F. (2002). Beyond Good and Evil. Genealogy of morality / Translated from German by A.Onyshko. Lviv: Litopys [in Ukrainian]. [Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Пер. з нім. А.Онишко. Львів: Літопис, 2002. 320 с.]
Nora, P. (1987). Essai d’ego-histoire. Paris: Gallimard [in English]. [Nora P. Essai d’ego-histoire. Paris: Gallimard, 1987. 375 p.].
Ricoeur, P. (2006). Memory, History, Forgetting / Translated by K. Blamey and D. Pellauer. Chicago : University of Chicago Press [in English]. [Ricoeur P. Memory, History, Forgetting / Translated by K. Blamey and D. Pellauer. Chicago : University of Chicago Press, 2006. 624 р.].
Schwarz, A. (2012). ‘That’s Not A Story I Could Tell.’ Commemorating the Other Side of the Colonial Frontier in Australian Literature of Reconciliation. In Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 150–169 [in English]. [Schwarz, A. ‘That’s Not A Story I Could Tell.’ Commemorating the Other Side of the Colonial Frontier in Australian Literature of Reconciliation / Memory and Political Change. Eds. by A. Assmann, L. Shortt. London: Palgrave Macmillan. 2012. P. 150–169].
Shortt, L. (2012). Re-Imagining East Germany in the Berlin Republic: Jana Hensel, GDR Memory and the Transitional Generation. In Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 115–129 [in English]. [Shortt L. Re-Imagining East Germany in the Berlin Republic: Jana Hensel, GDR Memory and the Transitional Generation / Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 2012. P.115–129].
The Invention of Tradition (2005). / Ed. by Eric Hobsbawm and Terence Ranger / Translated from English by Mykola Klymchuk. Kyiv: Nika-Centre [in Ukrainian]. [Винайдення традиції / За ред. Ерика Гобсбаума і Теренса Рейнджера / Пер. з англ. Микола Климчук. К.: Ніка-Центр, 2005. 448 с.].
Weiffen, B. (2012). From Domestic to International Instruments for Dealing with a Violent Past: Causes, Concomitants and Consequences for Democratic Transitions. In Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 89–111 [in English]. [Weiffen B. From Domestic to International Instruments for Dealing with a Violent Past: Causes, Concomitants and Consequences for Democratic Transitions / Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 2012. P. 89–111].
Wertsch, J.V. (2012). Deep Memory and Narrative Templates: Conservative Forces in Collective Memory. In Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 73–185 [in English]. [Wertsch J. V. Deep Memory and Narrative Templates: Conservative Forces in Collective Memory/ Memory and Political Change. Eds. by Aleida Assmann, Linda Shortt. London: Palgrave Macmillan. 2012. P. 73–185].
Winter, J. (2006). Dreams of Peace and Freedom: Utopian Moments in the Twentieth Century. New Haven, CT: Yale University Press [in English]. [Winter J. Dreams of Peace and Freedom: Utopian Moments in the Twentieth Century. New Haven, CT: Yale University Press, 2006. 272 р.].
Zinn, H. (1990). The Politics of History Paperback. University of Illinois Press [in English]. [Zinn H. The Politics of History Paperback. University of Illinois Press, 1990. 408 р.]
Опубліковано
2024-05-14
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ