«МІЖМОР’Я» – ВАЖЛИВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ АЛЬЯНС У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: концепція «Міжмор’я», регіональні інтеграційні об'єднання, міждержавні відносини, суверенність, національна державність

Анотація

У дослідженні акцентовано увагу на концепті «Міжмор’я»/«Тримор’я» та можливості участі України в цій ініціативі для збереження національної державності. Роблячи основний акцент на потенційних перевагах, які можуть принести ці геополітичні концепції Україні, дослідження визначає можливість зміцнення та загального розвитку країни. Науково обґрунтовується варіативний вплив об'єднань Центральної Європи на Україну та її можливість збереження суверенітету. В роботі здійснено ретельний аналіз можливостей та ризиків, пов'язаних із потенційною інтеграцією в різноманітні об'єднання, а також оцінюються їхні наслідки для суверенітету України. Аналізуються нові перспективи для України через активну участь Литви у «Тримор'ї». Ключова роль енергетики та співпраця в газовому секторі стали основою для залучення держав, які не є членами ініціативи. Крім того, у статті зазначена можлива участь Фінляндії, враховуючи її географічну логічність та існуючі спільні транспортні проекти із країнами-учасниками «Тримор'я». Серед ключових ініціатив, висвітлених у роботі, зокрема, визначаються плани співпраці української економіки з простором Міжмор'я в межах євразійського континенту, розробка стратегії гарантування безпеки Чорного моря та пошук нових форм співпраці в освітній сфері країн Серединної Європи. Підхід, що представлений у статті, пропонує шлях активізації та розширення співпраці України з сусідніми країнами, в тому числі – задля позитивних змін у їхньому уявленні про неї. Для українських політичних еліт важливо активно працювати над проектами, спрямованими на посилення лідерства серед країн Серединної Європи. Це передбачає розробку методик, цінностей та духовно-культурних основ для формування європейської ідентичності українців, із одночасним збереженням національної самобутності. Детально розкриваються переваги та обмеження членства в Європейському Союзі та НАТО, а також їхній вплив на відносини України з Росією та країнами-сусідами з ЄС. Основною метою аналізу є з'ясування того, чи зможе Україна досягти повного суверенітету, не вирішивши всіх питань, пов'язаних із своїм державним статусом. Дослідження пропонує різноманітні перспективи та альтернативи для України в контексті подальшого розвитку, звертає увагу на можливі шляхи зовнішньополітичної діяльності країни.

Посилання

Umland, A. (2016, 5 kvіtnya). Ukraine’s Understandable But Senseless Hope for NATO Membership. Atlantic Council [in English]. [Umland A. Ukraine’s Understandable But Senseless Hope for NATO Membership. Atlantic Council. 2016, 5 April. URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-sunderstandable-but-senseless-hope-for-nato-membership/ (дата звернення: 12.02.2024)].
Bagan, O. (2018). Crisis in the Mediterranean? or Geopolitical crossroads of Central and Eastern Europe. The mission of Ukraine and national interests in the globalized world: the vision of nationalists. Zbirnyk materialiv P’yatykh Banderivs'kykh chytan', Astrolabiya, 210–222 [in Ukrainian]. [Баган О. Криза Міжмор'я? або Геополітичні роздоріжжя Середньо-Східної Європи. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів: Збірник матеріалів П’ятих Бандерівських читань. Астролябія. 2018. C. 210–222].
Omelchеnko, M. (2023, September 4). Benelux in Central Europe. The project of the "Balto-Black Sea Union": has it become closer during the year and a half of Putin's war? (2023, 4 September). LRT- Lithuanian National Radio and Television [in Ukrainian]. [Омельченко М. Бенілюкс у Центральній Європі. Проєкт «Балто-Чорноморського Союзу»: чи став він ближче за півтора роки війни Путіна? LRT- Lithuanian National Radio and Television. 2023, 4 вересня. URL: https://www.lrt.lt/ua/novini/1263/2066918/beniliuks-u-tsentral-nii-evropi-proiekt-balto-chornomors-kogo-soiuzu-chi-stav-vin-blizhche-za-pivtoraroki-viini-putina (дата звернення: 12.02.2024)].
Hayday, V. (2023). Intermarium and Ukraine: can the Baltic-Black Sea Union be a real project? Comments. Ua [in Ukrainian]. [Гайдай В. Інтермаріум та Україна: чи може Балто-Чорноморський союз бути реальним проектом? Comments.Ua. 2023. URL: https://comments.ua/ua/blog/intermarium-ta-ukrainachi-mozhe-balto-chornomorskiy-soyuz-buti-realnim-proektom-2307.html (дата звернення: 12.02.2024)].
Kot, R. (2019, 24 lipnya). Ukraine should establish cooperation with the format of the Bucharest Nine states at the institutional level. Borysfen Intel. [in Ukrainian]. [Кот Р. Україні варто налагодити співпрацю з форматом держав Бухарестської дев’ятки на інституційному рівні. Борисфен Інтел. 2019, 24 липня. URL: https://bintel.org.ua/projects/path_nato_eu/ukraina-ta-mizhmorya/ (дата звернення: 12.02.2024)].
Mykhaylchenko, M. (2013). Ukraine has taken the first step, what's next?Naukovi zapysky, 6 (68), 294–301 [in Ukrainian]. [Михальченко М. Україна зробила перший крок, що далі? Наукові записки. 2013. 6, вип. 68., с. 294–301].
Slyvchuk, O. (2022, 25 sichnya). The Three Seas is getting closer: what will help Ukraine in the Central European initiative. Yevropeys'ka pravda [in Ukrainian]. [Сливчук О. Тримор’я стає ближчим: що допоможе Україні в центральноєвропейській ініціативі. Європейська правда. 2022, 25 січня URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/01/25/7133066/ (дата звернення: 12.02.2024)].
Slyvchuk, O. (2022, 5 lyipnya). "Candidate for membership" of the Trimore: how Ukraine can better take advantage of the new status. Yevropeys'ka pravda. [in Ukrainian]. [Сливчук О. «Кандидат у члени» Тримор’я: як Україні краще скористатися новим статусом. Європейська правда. 2022, 5 липня. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/07/5/7142615/ (дата звернення: 12.02.2024)].
Slyvchuk, O. (2022). Ukraine and the Mediterranean: non-virtual reality. Christian service in order. [in Ukrainian] [Сливчук О. Україна і Міжмор’я: невіртуальна реальність. Християнська служба порятунку. 2022 URL: https://crs-center.org/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0% (дата звернення: 12.02.2024)].
Three Seas – the meaning of the modern Mediterranean Sea for Ukraine. (2023, September 6). Printing house (2023, September 6) [in Ukrainian]. [Тримор'я – значення сучасного Міжмор'я для України. (2023, вересня). Друкарня (2023, 6 вересня). URL: https://drukarnia.com.ua/articles/trimor-ya-znachennyasuchasnogo-mizhmor-ya-dlya-ukrayini-wnZBh (дата звернення: 12.02.2024)].
Опубліковано
2024-05-14
Розділ
МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ