КОНЦЕПЦІЯ НЕЙТРАЛІТЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКЦІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Ключові слова: національна безпека, нейтралітет, «фінляндизація», зовнішня політики Швеції, зовнішня політика Фінляндії, НАТО, постійний нейтралітет

Анотація

Стаття присвячена осмисленню феномену «нейтралітету» країни. Проведено науковий аналіз еволюції змісту нейтралітету у міжнародно-правовому просторі. У міжнародному праві існує поняття держав з «нейтральним» статусом. Значимість нейтральної політики особливо зросла в період «холодної війни», коли нейтральні країни стали свого роду «буфером» між західним і східним військовими блоками. Вони грали роль сполучної ланки між цими блоками, вносили значний вклад в процес врегулювання розбіжностей між протиборчими сторонами, будучи невід'ємною частиною світового політичного ландшафту. Російська агресія викликала до порядку денного питання стосовно зміни чи появи нової міжнародної системи. Світ змінюється. Змінюється і той світовий порядок, до якого ми звикли, який з'явився із закінченням Другої світової війни і трансформувався після поразки СРСР у холодній війні. Відбуваються глибинні зміни в матриці міжнародної системи безпеки, в які опинилися держави, які вважали себе нейтральними, були нейтральними в той чи інший час, з тих чи інших причин. Аналізуються історичні умови формування нейтрального статусу скандинавських країн – Фінляндії та Швеції. Відзначається, що умови, завдяки яким нейтралітет був прийнятий у політиці, у шведському та фінському різняться. Але російська агресія стала причиною різких змін у громадській думці Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО. Така радикальна трансформація стала результатом реакції населення скандинавських країн на символічний перетин кордонів онтологічної безпеки держави, що зруйнувало відчуття захищеності і порушило питання актуальності статусу нейтральної країни в період небезпеки для європейського континенту з боку РФ.

Посилання

Cafiero, G. (2023). Finland’s long-held neutrality is over. What next? Aljazeera. April 6, 2023 [in English]. [Cafiero G. Finland’s long-held neutrality is over. What next? Aljazeera. April 6, 2023. URL: https://www.aljazeera.com/news/2023/4/6/finlands-long-held-neutrality-is-over-what-next (дата звернення: 13.02.2024)].
Eliasson, J. (2004). Traditions, Identity and Security: The Legacy of Neutrality in Finnish and Swedish Security Policies in Light of European Integration. European Integration Online Papers, 8 [in English]. [Eliasson J. Traditions, Identity and Security: The Legacy of Neutrality in Finnish and Swedish Security Policies in Light of European Integration. European Integration Online Papers. 2004. p. 8. URL: https://www.researchgate.net/publication/5014999_Traditions_Identity_and_Security_The_Legacy_of_Neutrality_in_Finnish_and_Swedish_Security_Policies_in_Light_of_European_Integration (дата звернення: 13.02.2024)].
Klymchuk, Y. (2005). Hugo Grotius' contribution to the formation of the law of war. Law and Security, 4, 161–164 [in Ukrainian]. [Климчук Ю. Внесок Гуго Гроція у формування права війни. Право і Безпека. 2005. № 4. C. 161–164].
Rainio-Niemi, F. (2016). Finland’s Quest for Security in the Cold War. Journal of Cold War Studies. № 18.
P. 51–78 [in English]. [Rainio-Niemi F. Finland’s Quest for Security in the Cold War. Journal of Cold War Studies. 2016. № 18. P. 51–78. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/157586025.pdf. (дата звернення: 13.02.2024)].
Riste, O. (2001). Norway's Foreign Relations: A History. Oslo: Universitetsforlaget., 308 p. [in English]. [Riste O. Norway's Foreign Relations: A History. Oslo: Universitetsforlaget, 2001. 308 p.].
Ojanen, H., Herolf, G., & Lindahl, R. (2000). Non–alignment and European Security Policy, Ambiguity at Work. Finnish Institute of International Affairs [in English]. [Ojanen H., Herolf G., Lindahl R. Non–alignment and European Security Policy, Ambiguity at Work. Finnish Institute of International Affairs. 2000. 273 p.].
On the State Sovereignty of Ukraine: Declaration of 16.07.1990 No. 55-XII. [in Ukrainian]. [Про державний суверенітет України: Декларація від 16.07.1990 № 55-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text (дата звернення: 13.02.2024)].
The Hague Conventions of 1899 and 1907. Guide-Humanitarian-Law [in English]. [The Hague Conventions of 1899 and 1907. Guide-Humanitarian-Law. URL: https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/the-hague-conventions-of-1899-and-1907/ (дата звернення: 13.02.2024)].
Tkachuk, I. (2013). International Legal Aspects of the Institute of Neutrality. International readings on international law in memory of Professor P. Kazansky: materials of the fourth international scientific conference. Odesa. [in Ukrainian]. [Ткачук І. Міжнародно-правові аспекти інституту нейтралітету. Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П. Є. Казанського : матеріали четвертої міжнар. наук. конф. Одеса. 2013. С. 560–563].
Опубліковано
2024-05-14
Розділ
МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ