СПІВРОБІТНИЦТВО ЄС ТА КРАЇН-УЧАСНИЦЬ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: ЄС, Східне партнерство, кібербезпека, кіберзагрози, співробітництво

Анотація

У статті проаналізовано особливості співробітництва ЄС та країн Східного партнерства у сфері кібербезпеки. Виокремлені основні формати співпраці між ЄС та країнами регіону у питанні кіберзахисту. Проаналізовані ключові інструменти ЄС щодо посилення системи кібербезпеки країн Східного партнерства. Серед них виокремлено Ініціативу ЄС «Східне партнерство», програму ЄС «EU4Digital», угоди про асоціацію з Україною, Молдовою та Грузією. Здійснено аналіз Глобального індексу кібербезпеки країн регіону. Встановлено, що найбільший захист кіберпростору мають Азербайджан та Грузія, а найменший – Вірменія та Білорусь. На основі аналізу Індексу кібербезпеки розроблено класифікацію за критерієм стійкості кіберзахисту, зокрема: держави із високим рівнем кібербезпеки (Азербайджан та Грузія); держави із прогресуючою системою кіберзахисту (Україна, Молдова); держави із слабкою системою кібербезпеки (Білорусь та Вірменія). Досліджено ключові внутрішні та зовнішні виклики системі кібербезпеки країнам Східного партнерства. Встановлено, що наявна низка зовнішніх викликів, зокрема геополітична складність регіону, гібридні атаки РФ, відсутність бажання частини країн Східного партнерства інтегруватись до ЄС. До внутрішніх викликів системі кібербезпеки досліджуваних держав можна віднести слабкість або відсутність імплементації стратегій кібербезпеки, застарілі системи кіберзахисту, відсутність ресурсів на покращення системи кібербезпеки, низька інтенсивність впровадження європейський стандартів. Також подані рекомендації щодо посилення співпраці між ЄС та країнами Східного партнерства у сфері кіберзахисту та протидії гібридним викликам. Зокрема варто посилити інтеграцію країн регіону до Єдиного цифрового ринку ЄС, що дасть змогу мати більш надійну систему кіберзахисту. Розглянуті перспективи та можливі сценарії щодо посилення співпраці ЄС-країни Східного партнерства у галузі кібербезпеки.

Посилання

Abrat, S. (2023). The security dimension of cooperation within the framework of the EU Initiative "Eastern Partnership", International relations, public communications and regional studies, 2(16), 6–20. Retrieved from: https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/view/309/287 [in Ukrainian]. [Абрат С. Безпековий вимір співпраці в рамках Ініціативи ЕС «Східне парнерство». Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2023. Вип 2. Т.16. С. 6–20. URL: https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/view/309/287 (дата звернення: 10.02.2024)].
Council of Europe (2019). Cybercrime and cybersecurity strategies in the Eastern Partnership region. Retrieved from: https://rm.coe.int/eap-cybercrime-and-cybersecurity-strategies/168093b89c [in English]. [Cybercrime and cybersecurity strategies in the Eastern Partnership region. Council of Europe. 2019. URL: https://rm.coe.int/eap-cybercrime-and-cybersecurity-strategies/168093b89c (дата звернення: 11.02.2024)].
State Scientific Institution "Institute of Information, Security and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine (2023). Cyber security in the information society: Informational and analytical digest [ed. Dovhan, O.]. Kyiv. 11. 330 p. [in Ukrainian]. [Кібербезпека в інформаційному суспільстві. [за заг. Ред. О. Довганя]. Інформаційно-аналітичний дайджест. Київ: Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України». 2023. №.11. 330 с.].
EU4Digital (2020). Cybersecurity guidelines for the Eastern Partner countries. Retrieved from: https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2020/10/Cybersecurity-guidelines-for-the-Eastern-Partner-countries.pdf [in English]. [Cybersecurity guidelines for the Eastern Partner countries. EU4Digital. 2020. URL: https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2020/10/Cybersecurity-guidelines-for-the-Eastern-Partnercountries.pdf (дата звернення: 11.02.2024)].
European Commission (2021). Global Cyber Security Index. Retrieved from: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/explorer/explorer/indices/GCI/global-cyber-security-index [in English]. [Global Cyber Security Index. European Commission. 2021. URL: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/explorer/explorer/indices/GCI/global-cyber-security-index (дата звернення: 13.02.2024)].
Ukraine and the Eastern Partnership: the vision of 2025. NGO "Foreign Policy Council "Ukrainian Prism", Office of the Konrad Adenauer Foundation in Ukraine. Kyiv. 66 p. [in Ukrainian]. [Україна і Східне партнерство: візія 2025 року. ГО «Рада Зовнішньої політики «Українська Призма»», Офіс Фонду Конрада Аденауера в Україні. Київ. 66 с.]
Ivasechko, O., & Yablonska, A. (2022). Threats to peace and security in the recipient countries of the Eastern Partnership (2014-2022). Regional study. 31. 91–96. Retrieved from: http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/31/17.pdf [in Ukrainian]. [Івасечко О., Яблонська А. Загрози миру та безпеки в країнах-адресатах Східного партнерства (2014-2022 рр.). Регіональні студії. №31. С. 91–96. URL: http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/31/17.pdf (дата звернення: 15.02.2024)].
Kasper, A., & Vernygora, V. (2021). The EU’s cybersecurity: a strategic narrative of a cyber power or a confusing policy for a local common market? Cuadernos Europeos de Deusto. 65. 29–71. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.18543/ced-65-2021pp29-71 [in English]. [Kasper A., Vernygora V. The EU’s cybersecurity: a strategic narrative of a cyber power or a confusing policy for a local common market? Cuadernos Europeos de Deusto. № 65. P. 29-71. URL: http://dx.doi.org/10.18543/ced-65-2021pp29-71 (дата звернення: 15.02.2024)].
Ratsiborynska, V. (2021). EU-NATO and the Eastern Partnership countries against hybrid threats: From the EU Global Strategy till the war in Ukraine. Horizon Insights. 4(4), 20–31. [in English]. [Ratsiborynska V. EU-NATO and the Eastern Partnership countries against hybrid threats: From the EU Global Strategy till the war in Ukraine. Horizon Insights. №4. Т.4. С. 20–31].
Tsebenko, O., Ivasechko, O., Turchyn, Y., & Holoshchuk, R. (2022). EU Digital Market: the Future of Eastern Partnership. SCIA-2022 CEUR Workshop Proceedings. 3296. 4–17. Retrieved from: https://ceur-ws.org/Vol-3296/paper1.pdf [in English]. [Tsebenko O., Ivasechko O., Turchyn Y., Holoshchuk R. EU Digital Market: the Future of Eastern Partnership. SCIA-2022 CEUR Workshop Proceedings. 2022. №3296. С. 4–17. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3296/paper1.pdf (дата звернення: 16.02.2024)].
Turchyn, Ya., Ivasechko, O., Tsebenko, O., Sukhorolska, I., & Roslon, D. (2022). Prospects for the development of the EU initiative «Eastern Partnership» in the conditions of geopolitical challenges: monograph. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 224 p. [in Ukrainian]. [Турчин Я., Івасечко О., Цебенко О., Сухорольська І., Рослонь Д. Перспективи розвитку Ініціативи ЄС «Східне паротнерство» в умовах геополітичних викликів: монографія. Львів: видавництво Львівської політехніки. 2022. 224 с.]
Ukrainian Prism (2022). Resilient digital transformation in the Eastern Partnership region: State of play in 2022 and recommendations. Retrieved from: https://prismua.org/en/english-resilient-digital-transformationin-the-eastern-partnership-region-state-of-play-in-2022-and-recommendations/ [in English]. [Resilient digital transformation in the Eastern Partnership region: State of play in 2022 and recommendations. Ukrainian Prism. 2022. URL: https://prismua.org/en/english-resilient-digital-transformation-in-theeastern-partnership-region-state-of-play-in-2022-and-recommendations/ (дата звернення: 19.02.2024)].
Опубліковано
2024-05-14
Розділ
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КО