ВІЙНА ЯК ФЕНОМЕН СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Ключові слова: війна, мир, революція, світ-система, світова історія, Російсько- Українська війна, Європа, політичний процес, військово-політичний процес

Анотація

Автори прагнуть розкрити глибинні причини жахливої російсько-української війни, порушуючи питання про те, чи можливе в принципі встановлення міцного миру без воєн, того «Вічного миру», про який писав І. Кант. Автори розглядають одну із фундаментальних проблем політичної філософії – «війна та світова історія». Огляд висловлювань низки політичних філософів і політиків про війну дозволяє авторам висловити припущення про те, що війни (разом з ними, і революції), при всьому їхньому жахливому впливі на життя народів, сутнісно вплетені в історичний процес. В особливу категорію автори виділяють світові війни. У статті розроблено систему критеріїв, яка дозволяє відрізняти світові війни від малих воєн та локальних військових конфліктів. Автори звертають увагу, що всі світові війни сталися в рамках порівняно невеликого проміжку історичного часу (від Тридцятирічної [світової] війни 1618–1648 рр. до «Холодної» [світової] війни 1946–1991 рр.). В тексті статті ставиться питання про те, чому саме на даному відрізку часу (ХVI– ХХ ст.) «зібралося» стільки світових воєн (висунуто гіпотезу, що їх було п'ять). Для відповіді на це запитання автори звертаються до методології світ-системного аналізу та версії І. Валлерстайна про світові (умовно – «тридцятирічні») війни як «фази структурного переходу» світ-системи, термін життєдіяльності якої (500 років) закінчується (за Валлерстайном) у ХХI столітті. Глибший аналіз цієї проблеми отримає свій розвиток у наступному випуску журналу «Міжнародні та політичні дослідження». Загальним висновком наукової рефлексії є те, що з усієї безлічі воєн виділяється кластер світових воєн, який посідає дуже обмежений проміжок історії (з ХVII до ХХI століття). Встановлення міцного миру, як і раніше, залишається складною глобальною проблемою, вирішення якої неможливе без глибокої та принципової реорганізації існуючої світ-системи.

Посилання

Bondar, V. (2015). Filosofiia viiny. Ternopil: Ternopilskyi tekhnichnyi universytet im. I. Puliuia [in Ukrainian]. [Бондар В. Філософія війни. Тернопіль: Тернопільський технічний університет ім. І. Пулюя. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/74515789.pdf].
Brzezinski, Z. (2012). Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. Grover Gardner. Basic Books [in English]. [Brzezinski Z. Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. Grover Gardner. Basic Books, 2012. 224 р.].
Fukuyama, F. (2012). The End of History and the Last Man. London: Penguin [in English]. [Fukuyama F. The End of History and the Last Man. London: Penguin, 2012. 448 p.].
Guyer, P. (2005). Introduction to Kant’s essay in Political Philosophy: The Essential Texts. Steven M. Cahn, ed. Oxford: Oxford University Press [in English]. [Guyer P. Introduction to Kant’s essay in Political Philosophy: The Essential Texts. Steven M. Cahn, ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. 588 р.]
Hitler, A. (1925). Mein Kampf. Translated by J. Murphy. Retrieved from https://greatwar.nl/books/meinkampf/meinkampf.pdf [in English]. [Hitler A. (1925). Mein Kampf. Translated by J. Murphy. URL: https://greatwar.nl/books/meinkampf/meinkampf.pdf (дата звернення: 12.01.2024).
Huntington, S.P. (2007). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. London: Simon and Schuster [in English]. [Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. London: Simon and Schuster, 2007. 368 p.].
Klauzevits, K. (2018). Pryroda viiny. Pereklad R. Herasymov. Kharkiv: Vivat [in Ukrainian]. [Клаузевіц К. Природа війни. Переклад Р. Герасимов. Харків: Vivat, 2018. 416 с.]
Mann, M. (2023). On Wars. New Haven: Yale University Press., 616 p. [in English]. [Mann, M. On Wars. New Haven: Yale University Press. 2023. 616 p.]
Mosley, O. (2019). Essays on Fascism by Benito Mussolini, & 1 more. Publisher: Sanctuary Press Ltd. [in English]. [Mosley O. Essays on Fascism by Benito Mussolini, & 1 more. Publisher: Sanctuary Press Ltd. 2019. 90 p.].
Nitsshe, F. (2004). Povne zibrannia tvoriv. Tom 1. Tvory spadku 1870-1873. Pereklad K. Kotiuk, O. Feshovets. Lviv: Astroliabiia [in Ukrainian]. [Ніцше Ф. Повне зібрання творів. Том 1. Твори спадку 1870–1873. Переклад К. Котюк, О. Фешовець. Львів: Астролябія, 2004. 769 с.].
Papa Frantsysk (2023). The third world war is going on. The battlefield is Ukraine. Religious Information Service of Ukraine [in Ukrainian]. [Папа Франциск. Йде третя світова війна. Поле бою – Україна. Релігійнo-Інформаційна Служба України. 2023. URL: https://risu.ua/ru/papa-francisk-idet-tretyamirovaya-vojna-pole-boya-ukraina_n137419 (дата звернення 11.01.2024)].
Poroshenko, P. (2023). It's time to win this war. Chief Commissar 2023, February 7 [in Ukrainian]. [Порошенко П. Настав час виграти цю війну. Главком. 2023, 7 лютого. URL: https://glavcom.ua/columns/poroshenko/ nastav-chas-vihrati-tsju-vijnu-909096.html (дата звернення 11.01.2024)].
Sapkovskyi, A. (2019). Hussite trilogy. Book 3. "Eternal Light". Kyiv: Vydavnytstvo: "Klub Simeinoho Dozvillia". 624 p. [in Ukrainian]. [Сапковський А. Гуситська трилогія. Книга 3. «Вічне світло». Київ: Вид-во «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. 624 c.].
Sun-tszy. (2014). The art of war. Translated by H. Latnyk. Kyiv: Arii, (Antolohiia mudrosti), 128 p. [in Ukrainian]. [Сунь-цзи. Мистецтво війни. Переклад Г. Латника. Київ.: Арій, (Антологія мудрості), 2014. 128 с.].
Quotes by Marcus Aurelius about life. Editor: M. Nikulina [in Ukrainian]. [Цитати Марка Аврелія про життя. Редактор: М. Нікуліна. URL: https://citaty.net.ua/tsytaty-marka-avreliya-pro-zhyttya-460-tsytat]
Toffler, A. (1981). The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow. Random House Publishing Group [in English]. [Toffler A. The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow. Random House Publishing Group. 1981. 537p.].
Toynbee, A.J. (1957). A Study of History. Edition HC Book: Oxford Unsversity Press [in English]. [Toynbee A. J. A Study of History. Edition HC Book: Oxford University Press. 1957, 863 p.]
Wallerstein, I. (2000). The Essential Wallerstein. New York: The New Press [in English]. [Wallerstein I. The Essential Wallerstein. New York: The New Press, 2000. 471 p.].
Опубліковано
2024-05-14
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ