ПАРАДОКС «ЛЕГАЛЬНОСТІ-НЕЛЕГАЛЬНОСТІ ПАРТИЗАНА» К. ШМІТТА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНІЙ СВІТ-СИСТЕМІ

Ключові слова: парадокс, партизан, легальність, світ-система, військовий конфлікт

Анотація

У статті аналізується парадокс «легальності-нелегальності партизана», що розглядається в роботі К. Шмітта «Теорія партизана», яка була написана у 1962 році. Сьогодні проблема статусу партизана як суб’єкта політичних процесів набуває великого значення у зв’язку із геополітичними трансформаціями у світі після розпаду СРСР і особливо з подіями початку ХХІ століття, такими як «арабська весна», україно-російська війна, активізація терористичних угрупувань у секторі Газа. К. Шмітт визначає телуричну природу партизана, діяльність якого не є легальною з точки зору міждержавних відносин. Фігура партизану уособлює збройну силу, що не належить до регулярної армії, а тому розглядається як звичайний злочинець. Але «партизан», за К. Шміттом, є політичною, а не кримінальною фігурою, і з огляду на її роль у революційних і національно-визвольних війнах ХХ століття, фігурою значущою. Це поступово змінювало статус партизана як фігури одночасно і легальної і нелегальної, що знайшло своє відбиття навіть у міжнародно-правових документах, зокрема у чотирьох Женевських конвенціях 1949 року, які розширили коло осіб, що прирівняні до регулярних бійців. Сьогоднішній терорист, за К. Шміттом, є останньою (після «глобального партизана» як бійця світової соціалістичної революції) сходинкою еволюції партизана, якому технічний і індустріальний прогрес надав нових можливостей, але його статус у сьогоденні і майбутньому залишається проблемним питанням. Це пов’язано з тим, що сучасні війни виходить з-під контролю самих держав, скасовуючи інституційні «регулярні» відносини між урядами, арміями та народами і, мобілізуючи так звані «меншості» (етнічні, релігійні, інші). Фрагментація сучасних демократичних суспільств на підстави боротьби за розширення особистісних прав, до якої на початку ХХІ століття додалася сегментація суспільної комунікації на інтернет-спільноти, робить державні органи залежними від суспільних настроїв, від масової психології. І це стосується не лише Європи і США, а й низки країн Сходу, що стали на шлях вестернізації, зокрема, Туніс, Єгипет, де й почалася «арабська весна». З іншого боку «ідейний моноцентризм» у вигляді «ісламського фундаменталізму» як державної ідеології (Іран) або як виправдання тероризму («Хамас») при наявності «зовнішнього ворога» в обличчі США або його союзників (Ізраїль) створює сприятливі умови для діяльності партизансько-терористичних збройних формувань.

Посилання

Arrighi, G. (1994). The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of our Times. Verso [in English]. [Giovanni Arrighi. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of our Times Verso, 1994. 400 р.]
Balibar, E. (2008). Whats in a war ? Politics as war, war as politics. Ratio Juris, 21(3), 365–386 [in English]. [Balibar E. What's in a war ? Politics as war, war as politics. Ratio Juris, 2008. Vol. 21, N 3. Р. 365–386].
Dzhonson, H. Politychnyi soldat: Teoriia partyzana Karla Shmitta [in Ukrainian]. [Джонсон Г. Політичний солдат: Теорія партизана Карла Шмітта. URL: https://drukarnia.com.ua/articles/greg-dzhonsonpolitichnii-soldat-teoriya-partizana-karla-shmitta (дата звернення: 12.02.2024)].
Fukuiama, F. (2020). Identychnist. Potreba v hidnosti y polityka skryvdzhenosti. Per.zanhl. K. : Nash Format [in Ukrainian]. [Фукуяма Ф. Ідентичність.Потреба в гідності й політика скривдженості. Пер.з англ. К. : Наш Формат, 2020. 192 с.].
Kharari, Yu.N. (2022). 21 urok dlia 21 stolittia. K.: Bookchef [in Ukrainian].[Харарі Ю. Н. 21 урок для XXI століття. К.: Bookchef. 2022, 416 с.].
Morgenthau, H. (1973). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace 6th ed. New York: McGraw Hill [in English]. [Morgenthau H. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace 6th ed. New York: McGraw Hill, 1973. 752 p.]
Shmytt, K. (2007). Theory of the Partisan. G. L. Ulmen, trans. Telos Press. [in English]. [Schmitt K. Theory of the Partisan. G. L. Ulmen, trans. Telos Press, 2007. 95 р.]
Stoun, D. (2000). Paradoks polityky. Mystetstvo ukhvalennia politychnykh rishen. K.:Vydavnychyi dim «Alternatyvy» [in Ukrainian]. [Стоун Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень. К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2000. 304 с.]
Touraine, А. (1988). Return of the Actor: Social Theory in Postindustrial Society, Univ of Minnesota Pr. [in English] [Touraine А. Return of the Actor: Social Theory in Postindustrial Society, Univ of Minnesota Pr, 1988. 196 р.]
Van Creveld, M. (1991). Transformation of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflict Since Clausewitz. Free Press [in English]. [Van Creveld M. The Transformation of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflict Since Clausewitz. Free Press, 1991. 272 р.].
Wallerstein, I.M. (2011). The modern world-system I. CapitalistAgriculture and the Origins of the Europian World-Economy in the Sixteenth Century. University of California Press [in English]. [Wallerstein I. M. The modern world-system I. Capitalist Agriculture and the Origins of the Europian World-Economy in the Sixteenth Century. University of California Press, 2011. 442 р.].
Опубліковано
2024-05-14
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ