Відкритий доступ

Редакція збірника наукових праць дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей представлений на офіційному сайті у розділі Архів.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика збірника наукових праць сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Автори, чиї статті публікуються у відкритому доступі, зберігають за собою усі авторські права. Видавцю надається право першої публікації. Статті з відкритим доступом публікуються відповідно до Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0, що дозволяє копіювати, адаптувати, відтворювати, розповсюджувати, повторно публікувати та використовувати роботу для будь-яких цілей, у тому числі для адаптації та комерційного використання, за умови відповідного позначення.