Авторські права

Автори, чиї статті публікуються у відкритому доступі, зберігають за собою усі авторські права, а також надають право науковому збірнику публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях.

Автор засвідчує, що поданий матеріал:
- не порушує авторських прав інших осіб або організацій;
- не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

До прав, які автор передає редколегії збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління», зокреме, належать права на:
- публікацію статті українською або англійською мовою та розповсюдження її електронної версії;
- переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження електронної версії перекладу;
- розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою) через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті наукового збірника, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:
- використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою;
- використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій;
- використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій;
- в усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті наукового збірника є обов’язковим.

Статті відкритого доступу (журнали відкритого доступу)
Статті з відкритим доступом публікуються відповідно до Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0. Ця ліцензія дозволяє іншим розповсюджувати, редагувати, вносити зміни та брати вашу роботу за основу, навіть з комерційною метою, за умови зазначення авторства.