Контакти

Адреса засновника видання:
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua